מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות – מ.מ.ש מלונות בוטיק בע"מ
 
מדיניות פרטיות
מאחר וחברת מ.מ.ש מלונות בוטיק בע"מ, ח.פ. 513951392 וכל חברה נוספת בקבוצה (להלן: "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה בכתובת https://www.kedemhotel.co.il (להלן: "האתר"), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת
הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.
מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.
מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה עבור כל המינים.
 
כללי
בעת שימוש בשירותי האתר נאסף עליך מידע. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.
 
מסירת פרטים ומידע אישי לחברה
השימוש באתר אינו כרוך ברישום או במסירת פרטים או מידע אישי. עם זאת, אזורים ומדורים שונים באתר, כגון – רישום לאירועים שעורכת החברה, רישום לרשימות תפוצה של החברה, יצירת קשר עם החברה באמצעות טפסי קשר מקוונים המצויים באתר ועוד – עשויים להיות כרוכים ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי, כגון - שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל ועוד.
עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הפרטים והמידע האישי שתמסור וכן פרטים נוספים אודות שימושך באתר (במפורט במסמך מדיניות זה) יישמרו על ידי
החברה.
אינך חייב למסור את הפרטים והמידע האישי, ומסירתם תלויה בהסכמתך ורצונך החופשי. אולם מסירת פרטים שגויים או אי מסירת הפרטים המלאים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר, וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במקרה הצורך.
 
מאגר המידע
הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.
 
השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –
- לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר, ביצוע הסכם או התקשרות בהסכם, כולל במקרה של הרשמה לאתר ובכלל זה לצורך אימות, זיהוי או כל פעולה אחרת שתידרש לשם תפעול וניהול האתר ו/או פעילות החברה.
- לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
- לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר - לרבות פרסום מידע ותכנים, וכן אלו המותאמים אישית ללקוח.
- לצורך יצירת קשר והעברת הודעות, לרבות באמצעות אפליקציית המסרים ,SMS ,whatsapp, דוא"ל ו/או הודעות במסגרת האתר, ובכלל זה דיוור ישיר.
- כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך. על פי הוראות כל דין, צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת.
- לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.
 
דיוור ישיר אלקטרוני
החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.
מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות
המשתמשים באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.
 
מסירת מידע לצד שלישי
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים
המפורטים להלן:
- אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.
- במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך.
- ליועצים המקצועיים של החברה (כגון עו"ד, רו"ח, חברות פרסום) ככל הנדרש למתן שירותיהם.
- אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין.
- אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
- אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
- שליחת מסרים שיווקיים שקשורים לעסק של החברה בדואר אלקטרוני או בדרך אלקטרונית אחרת (SMS), במקרים שנתת לכך הסכמה מפורשת, הסכמה הניתנת לביטול בכל עת.
- טיפול בבירורים ותלונות שהוגשו על ידך הקשורות לאתרים.
- תפעולו התקין ופיתוחו של האתר.
 
Cookies
אתר החברה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
 
פרסומות של צדדים שלישיים
החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.
 
אבטחת מידע
המידע שהחברה אוספת נשמר במאגר המידע שלה המאוחסן אצל ספקי אירוח, שרתים וגיבוי מידע. החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 
יצירת קשר בנושא פרטיות
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
פנייה כזאת יש להפנות אל [email protected] או באמצעות דואר רגיל אל: מלון קדם, פארק מונהיים, טירת הכרמל.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
 
שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.